Ασχολείται με την αισθητική βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ατόμου, δηλαδή με τις ατέλειες ή τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν εκ γενετής ή που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου ή και την επίδραση εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων.